NORANE SKULE 20 ÅR !!

Norane Skule

Norane skule er ein 1-7 skule.  Skuleåret 13/14 har vi 59 elevar og 7 lærarar. Skulen ligg i naturflotte omgjevnader på Ylvisåkerneset, midt mellom Sogndal og Leikanger.

Skulen er ein del av Norane oppvekstsenter, som også inneheld Ylvisåker barnehage.  Skulen har 3 basisklassar, der 1-2 klasse, 3-4 klasse og      
5-6-7 klasse utgjer undervisningsgruppene.

Vi ønskjer at MILL skal vere ein sentral del av skulekvardagen vår.

Norane oppvekssenter

Tenesteleiar:
Tone Bakke

Ylvisåker
6858 Fardal

Tlf: 57 62 89 30
Mob: 958 86136


tone.bakke@sogndal.kommune.no

Kontaktskjema

Søk på nettet

Norane oppvekstsenter

IMG_0674.JPG

Påskeveke på oppvekstsenteret

I veka før påske har både barnehagen og skulen jobba med tema påske. Ungane har lært om påske på ulike måtar og ut i frå ulik alder.
Les meir »   11.04.2014

fysisk.jpg

Foreldremøte for 4.klasseforeldre

Tema for foreldremøtet er utviklings - forskingsprosjektet ASK (Active Smarter Kids). Me vil på det sterkast oppmoda alle foreldre til elevar fødd i 2004 om å møta opp, då dette vil vera ein merkbar del av skulekvardagen til desse elevane i skuleåret 2015/ 2016.
Les meir »   24.03.2014

2014-03-17 13.04.16.jpg

Kongetromma, rytme og dans i barnehagen

Mandagen hadde vi besøk frå riksteateret i barnehagen. I kongetromma vart vi med i ein draumeverden der vi fekk møte dans og ulike rytmer frå mange forskjellige instrument! Dei to eldste gruppene i barnehagen hadde laga instrument sjølve og vi fekk både dansa og vere med å laga lyd! Kjempe kjekt møte med rytmer frå Brazil!!
19.03.2014

Når foreldre møter skulen.

Sogndal kommune er med i forskingsprosjektet "Lærande regionar". Kvifor gjer elevane frå Sogn og Fjordane det så bra på nasjonale/prøvar/eksamen? Eit av delprosjekta er " Når foreldre møter skolen". Eg håpar flest mogeleg tek seg tid til å svare på undersøkinga som ein finn på: http://tinyurl.com/foreldre-og-skole eller https://www.facebook.com/pages/N%C3%A5r-foreldre-m%C3%B8ter-skolen/614772821894423 Dei 2 lenkene finn du og i vedlegget, der kan du klikke på dei og kome direkte inn i undersøkinga. Rektor
Les meir »   18.03.2014

BHG tema til 1. og 2. 2014 075.JPG

Sjøen som prosjektarbeid i barnehagen

Begge avdelingane har hatt sjøen som tema i februar/ mars. Born har vore blanda på tvers av alder og avdeling.
Les meir »   17.03.2014

2014-03-10 12.43.06.jpg

Akvarie i barnehagen!

I dag har vi utvida akvariet vårt, fått nye fisk og planter. To ungar var med å tok valg av fisk og ein heil gjeng stod spente å venta! So no skal barna dele på å ta ansvar for mat og stell av fiskane og korleis vi skal behandle dei. Dette vert spennande!
10.03.2014

Temamøte for foreldre og tilsette i barnehagen i Sogndal, onsdag 19.mars 2014

Onsdag 19.mars blir det foreldremøte på Quality Hotel i Sogndal. Dette vert eit felles foreldremøte for alle barnehagane i Sogndal kommune. Tema er MANGFALD. Me kjem tilbake med meir informasjon angåande dette.
28.02.2014

IMG_0539[1].JPG

Flott skidag:-)

Me har hatt ein flott skidag i Sogndalsdalen. Elevane har vore positive og kjempeflinke. Nokre hadde skileik i Fosskamben, medan andre gjekk til Røde-kors kassen, Rysete og Høgehaug. Fleire bilete i biletmappa.
25.02.2014

RSS

BILETE PÅ HEIMESIDA

Alle bilete på heimesida er Norane oppvekstsenter sin eigedom. Det er ikkje høve å laste ned, lagre eller publisere desse bileta andre stader (facebook, twitter etc). Dette vil vere eit brot på åndsverklova, og i verste fall personvernlova.

Norane kalendar

Nasjonale skulenyhende

Eksperter gir regjeringen 10 råd for en bedre opplæring i estetiske fag

Et ekspertutvalg mener det må stilles krav til kompetanse hos dem som underviser barn og unge i kunst og kultur.
Les meir »

Bytter stol med ball

Elevene i Hå i Rogaland skal styrke ryggen mens de lærer. Trestoler byttes nå ut med runde baller.
Les meir »

Muslimskole-mødre ber direktoratet avvise klage

Mødre for muslimsk grunnskole, foreningen som har fått godkjent søknad om muslimsk skole i Oslo, ber om at Oslo kommunes klage på godkjenningen blir avvist.
Les meir »

Matteangst rammer jentene hardere enn gutta

Selv om jenter og gutter i Norge gjør det like godt i matematikk, sliter jentene i større grad med angst for faget.
Les meir »

Elever bruker hørselsvern i klasserommet

Stadig flere elever sitter med hørselsvern i klasserommene i Danmark for å klare å konsentrere seg. En fallitterklæring, mener politiker.
Les meir »

Hagen vil koble inn barnevernet om barn ikke lærer norsk

Carl I. Hagen åpner for å ta barna fra innvandrere som ikke vil la dem lære norsk.
Les meir »

Per Sandberg går mot egen regjering og er mot en egen muslimsk skole i Oslo

Nestleder Per Sandberg i Frp tordner mot sin egen regjering og mener den bør stoppe planene om en egen muslimsk skole i Oslo.
Les meir »

Røe Isaksen sier han er inhabil om muslimsk skole

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) erklærer seg inhabil når en varslet klage på vedtaket om å tillate en muslimsk skole i Oslo skal behandles.
Les meir »

Muslimsk skolesøknad kan havne hos regjeringen

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) klager på Utdanningsdirektoratets vedtak om å si ja til en muslimsk barne- og ungdomsskole i Oslo.
Les meir »

Clemet ryddet i privatskoledebatten

I et hastevedtak åpner regjeringen for at Kunnskapsdepartementet gis fullmakt til å godkjenne private skoler som ikke oppfyller dagens privatskolelov. Clemet ønsker utøvelse av skjønn.
Les meir »
Abonnere på nyhende frå Norane skule?
Registrer deg her.

Di Epost-adresse: